Oczyszczanie pszczół i miodu z toksyn

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

zatrute pszczołyNa łamach miesięcznika "Pszczelarstwo nr 3/2014" opisano najnowszy preparat o nazwie VITAEAPIS opracowany przez BioActive Tech Sp. z o.o. z Lublina, którego zadaniem jest usuwanie toksycznych związków u pszczół zatrutych poprzez stosowanie w rolnictwie i leśnictwie silnych preparatów owadobójczych nowej generacji, zwanych neonikotynoidami.

Neonikotynoidy (inaczej zwane chloronikotynylami) atakują układ nerwowy i jelito środkowe owadów wyniszczając w ten sposób całe rodziny pszczele. Wywierają bowiem niekorzystny wpływ na zachowanie się i zdrowie pszczół oraz innych owadów. Upośledzają węch, pamięć i zdolności uczenia się. Ponadto zaburzają efekty fizjologiczne, tj. oddychanie i rozwój gruczołów gardzielowych pszczoły. Nikotyny i ich analogi powodują uszkodzenia i zabicia neuronów, co prowadzi do śmierci owadów. Neonikotynoidy powodują także obniżenie odporności pszczół na choroby wirusowe i bakteryjne. Obecnie nie mamy skutecznych metod, które zabezpieczałyby pszczoły przed działaniem związków neonikotynoidowych stosowanych w preparatach owadobójczych. Wydaje się niemożliwe, aby w nowoczesnym rolnictwie zrezygnowano ze stosowania pestycydów systemicznych (straty w rolnictwie). Z tych powodów należy poszukiwać leków, które umożliwią oczyścić z toksyn pszczoły zatrute preparatami owadobójczymi, środowisko w ulu i produkty pszczele. Nowy preparat VITAEAPIS wskazuje, że udało się znaleźć rozwiązanie, które umożliwi pszczołom przeżycie pomimo zagrożenia wynikającego z konieczności użycia preparatów owadobójczych do ochrony płodów rolnych przed szkodnikami. Testowany na rodzinach pszczelich wykazał także korzystny wpływ na higieniczne zachowanie rodzin pszczelich. Stymuluje on bowiem u pszczół instynkt samooczyszczania środowiska ula i wzajemnego oczyszczania się pojedynczych pszczół podtrutych preparatami neonikotynoidowymi. Badania próbne przeprowadzone na rodzinach pszczelich, względem których zastosowano VITAEAPIS dały dobre efekty dotyczące przeżywalności zatrutych rodzin pszczelich. Osiągano nawet 100% skuteczności. Preparat nie obniża jakości produktów pszczelich. Został bowiem sporządzony w oparciu o składniki naturalne. Jest on obecnie poddawany testom, chroniony patentem i niedostępny na rynku. Już na obecnym etapie można stwierdzić, że preparat zabezpiecza pszczoły przed toksycznym wpływem neonikotynoidów, trafiających do ula wraz z nektarem i pyłkiem. Preparat ten, dodany do syropu jest chętnie pobierany przez pszczoły. Jego zapach wabi pszczoły i wywoływać może rabunki wśród rodzin pszczelich. Obecnie prowadzone badania na rodzinach pszczelich zatrutych pestycydami maja na celu ustalenie wielkości dawek do zastosowania, które ochroniłyby pszczoły i matki pszczele przed padnięciem. Nas chwilę obecną podanie preparatu VITAEAPIS o stężeniu substancji czynnej 16 mg/l (2 mg na rodzinę pszczelą) wydaje się być najbardziej korzystne dla przeżywalności zatrutych rodzin. Po 24 godzinach przeżywa 90% pszczół, które nabierają wigoru i wznawiają loty po pyłek. Przy tej dawce zdarza się, że dochodzi do padnięcia matek pszczelich. Stwierdzić można, że badania z zastosowaniem preparatu są obiecujące i dają nową jakość w obronie rodzin pszczelich zatrutych neonikotynoidami. Okazało się, że w ulach gdzie zastosowano preparat VITAEAPIS, w pierwszych dniach sierpnia nastąpił znaczny wzrost czerwienia matek pszczelich w odniesieniu do rodzin, gdzie nie zastosowano preparatu. Następowało znaczne zwiększenie siły rodzin przed zimą. Dzięki preparatowi zaistniała także możliwość odbudowy populacji pszczół na terenach skażonych pestycydami.  Jest to wielce obiecujące dla przyszłości rozwoju rodzin pszczelich i ich przeżywalności.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Pszczoły Choroby pszczół Oczyszczanie pszczół i miodu z toksyn