chemtrails,

  • Chemtrails - giną pszczoły, rośliny i drzewa miododajne słabo nektarują

    chemtrailsZastanówmy się, dlaczego tak się dzieje? Aby to wyjaśnić niezbędne jest przypomnienie nam, co to jest chemtrails, co to jest smog? O chemtrails pisaliśmy w czerwcu 2013 roku, ale warto przypomnieć sobie to ważne zagadnienie. Obserwują niebo możemy zauważyć, że bywają dni, kiedy na widnokręgu sklepienia nieba widać smugi pozostawione po samolotach. Nie jest to para wodna. W tych smugach znajdują się substancje rozpylane przez samoloty do atmosfery. W skład tych substancji wchodzą między innymi: tlenki glinu, baru, ołowiu, strontu, grzyby, bakterie, wirusy czerwonych krwinek, krystaliczne substancje węgla, kationów metali. Do tego należy dodać popioły węglowe celowo rozpylane, jako część geoinżynierii pogodowej.

Jesteś tutaj: Home chemtrails,