Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

chemtrailsZastanówmy się, dlaczego tak się dzieje? Aby to wyjaśnić niezbędne jest przypomnienie nam, co to jest chemtrails, co to jest smog? O chemtrails pisaliśmy w czerwcu 2013 roku, ale warto przypomnieć sobie to ważne zagadnienie. Obserwują niebo możemy zauważyć, że bywają dni, kiedy na widnokręgu sklepienia nieba widać smugi pozostawione po samolotach. Nie jest to para wodna. W tych smugach znajdują się substancje rozpylane przez samoloty do atmosfery. W skład tych substancji wchodzą między innymi: tlenki glinu, baru, ołowiu, strontu, grzyby, bakterie, wirusy czerwonych krwinek, krystaliczne substancje węgla, kationów metali. Do tego należy dodać popioły węglowe celowo rozpylane, jako część geoinżynierii pogodowej.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

neonikotynoidyNeonikotynoidy, są to związki chemiczne klasyfikowane jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną, inaczej pestycydy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia łączy stosowanie tych środków w rolnictwie z problemem masowego wymierania pszczół (CCD). Neonikotynoidy zmniejszają bowiem odporność pszczół na choroby i pasożyty. Powodują także utratę orientacji pszczół, które błądzą i nie trafiają do ula, a skażone tymi środkami w czasie oprysków giną.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

smugi na niebieCzy to możliwe, aby istniała tajna misja grupy ludzi, ulepszaczy świata, kreujących przyszłość i rozwój świata według swoich wyobrażeń, wbrew naturze i zdrowemu rozsądkowi? Czy działania tych ludzi - "grupy naukowców" - związane są ze zjawiskiem smug - chemtrails - utrzymujących się w przestrzeni kilka godzin po przelocie samolotów? Jaka jest tego przyczyna, jaki ma to wpływ na zdrowie ludzi i kondycję zwierząt, w tym na żywotność i zdolności nawigacyjne pszczół?

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

niebieski miódW północno-wschodniej Alzacji od pewnego czasu francuscy pszczelarze mogli obserwować niezwykły i tajemniczy przypadek produkowania przez pszczoły zielonego i niebieskiego miodu. Pszczelarze z Ribeauville niedowierzając własnym oczom postanowili zbadać sprawę. Otóż okazało się, że przyczyną niespotykanego zabarwienia miodu były... M&M’sy. W pobliżu pasiek znajduje się fabryka M&M's, gdzie pszczoły pożywiały się resztkami odpadów pochodzącymi z produkcji słodyczy.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)